BEPAAL JE EIGEN TOEKOMST

Onderstaand een doorsnede van de opdrachten waar we momenteel aan werken.
Neem contact met ons op om de functie persoonlijk door te nemen.

Meer informatie?

Neem contact op met

  Peter Bruijsten

van onze vestiging te

  Apeldoorn

te bereiken onder

  055-3601615

Calculator geveltechniek

Draagt zorg voor de analyse van de tekeningen, overlegt met de offerteaanvrager inzake onduidelijkheden teneinde te komen tot een overzicht van de productiekosten. Houdt de kengetallen bij, signaleert afwijkingen en past deze zonodig aan.

Draagt zorg voor de opstelling van de definitieve offerte, volgt deze en verwerkt de afwijkingen tussen offerte en order zoals meer-/minderwerk. Overlegt bij afwijkingen met de Commercieel Directeur of de Technisch Directeur

Draagt zorg voor een optimale inschatting van de benodigde uren, bewerkingstechnieken en materiaalverbruik. Draagt zorg voor het vaststellen van kostprijzen.

Draagt mede zorg voor het opstellen van de calculatieplanning

Draagt mede zorg voor het opstellen, up-to-date houden, archiveren en beheren van de calculatienormen. Signaleert afwijkingen en overlegt deze.

Draagt mede zorg voor de overdracht van tot stand gekomen orders aan de tekenaar en de projectleider.

Draagt mede zorg voor de naleving van de, door de wet voorgeschreven, eisen ten aanzien van Arbo en Milieu

Vakgebied

Bouwkunde

Vereisten

Beschikt over een HBO werk en denkniveau , bijvoorbeeld HTS werktuigbouwkunde of bouwkunde aangevuld met relevante opleidingen op het gebied van calculatie en houdt deze kennis up to date

Arbeidsvoorwaarden

Exience werkt voor solide opdrachtgevers en stemt de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk af op uw wensen. Het salaris is minimaal marktconform. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld denken aan een collectief pensioen, reiskostenvergoeding, lease-auto en vakgerichte opleidingen en trainingen.