PRIVACY STATEMENT

Laatste nieuws

LAATSTE NIEUWS

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Twitter.

Lees meer >

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt — via formulieren of e-mail — worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.

Exience B.V. distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mail berichten; alleen als een bezoeker van de website zich abonneert op onze vacature service, zal het e-mail adres van deze bezoeker worden opgeslagen in ons bestand en worden gebruikt.

In het geval de bezoeker niet langer van de vacature service gebruik wil maken, kan de bezoeker ten alle tijde opzeggen, al zijn gegevens zullen dan direct en volledig gewist worden.

De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en de e-mail correspondentie die u met ons uitwisselt, vindt plaats via een onbeveiligde verbinding. Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door buitenstaanders geheel voor eigen risico is. Wij stellen onszelf hiervoor niet aansprakelijk. U kunt, indien u wenst, gebruik maken van de meer traditionele wegen om contact met ons te zoeken; zie hiervoor onze adresgegevens.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Op deze rechten kunt u een beroep doen via onze pagina Data rechten.

Daarnaast kunt u ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Exience B.V. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U geeft bij bezoek aan onze site zelf de toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Exience B.V. website en hun functionaliteit:

Overzicht cookies:

Cookie Domein Experiation (dagen)
_gat .exience.nl 1
_gid  .exience.nl 1
_ga  .exience.nl 730

 

Deze cookies zijn in gebruik voor:

  • WordPress (het contentmanagementsysteem van de website)
  • Google Analytics (tbv analyse van websiteverkeer)